Promienniki podczerwieni do ogrzewania

Krótkofalowe promienniki ciepła TERM2000® dzięki swym właściwościom fizycznym odznaczają się prawie zerową bezwładnością cieplną. Zaleta ta pozwala skrócić do minimum czas pracy systemu eliminując konieczność wcześniejszego ogrzewania hali. Natychmiastowość efektu grzewczego ma zasadniczy wpływ na ograniczenie zużywanej energii. W przypadku zastosowania reflektorów ciepła czas pracy systemu jest równy lub krótszy od czasu pracy na stanowisku. Urządzenia grzewcze – promienniki TERM2000® -pozwalają stworzyć komfort cieplny w ściśle określonym miejscu ogrzewając tylko wyznaczone stanowisko bez względu na powierzchnię i kubaturę ogrzewanej hali. Niewielkie gabaryty reflektorów ciepła umożliwiają ich montaż praktycznie w każdym miejscu bez konieczności znaczącej ingerencji w konstrukcję obiektu (budowania specjalnych konstrukcji nośnych, kanałów spalinowych itp.). Reflektory ciepła montowane są na minimalnej wysokości 2,5m od podłogi co zapobiega ich nieumyślnemu uszkodzeniu przez ludzi i pojazdy transportowe. Promienniki TERM 2000® jako urządzenia elektryczne nie wymagają kosztownego doprowadzenia mediów oraz odprowadzenia spalin. Ich praca nie powoduje hałasu, kurzenia i nie zmienia wilgotności powietrza w obiekcie. Możliwy jest także montaż urządzeń promiennikowych na specjalnych statywach. Rozwiązanie takie zapewnia pełną mobilność systemu oraz wykorzystanie go w dowolnym miejscu stosownie do potrzeby. W ofercie do ogrzewania  proponujemy trzy rodzaje promienników:

PROMIENNIKI KRÓTKOFALOWE

PROMIENNIKI KRÓTKOFALOWE

błyskawiczne, mocne ogrzewanie szczególnie polecane dla wysokich słabo izolowanch budynków przy ogrzewaniu strefowym lub stanowiskowym.

promienniki_sredniofalowe

PROMIENNIKI ŚREDNIOFALOWE

delikatne ciepło uzyskiwane po kilku minutach od włączenia polecane do obiektów średnio lub dobrze izolowanych także do ogrzewania stanowiskowego.

promienniki dlugofalowe

PROMIENNIKI DŁUGOFALOWE

nieświecące urządzenia grzewcze generujące delikatne ciepło w kilka minut po ich włączeniu. Przeznaczone do dobrze izolowanych obiektów o niewielkiej kubaturze.