Promienniki ciepła – wykorzystanie

Ogrzewanie hal

Promienniki do ogrzewania hal o dużej kubaturze

Ogrzewanie zakładów produkcyjnych

Promienniki do ogrzewania stref i stanowisk pracy

Ogrzewanie kościołów

Promienniki do natychmiastowego ogrzewania

Ogrzewanie tarasów

Promienniki do ogrzewania stref na zewnątrz obiektów

Ogrzewanie restauracji

Promienniki do ogrzewania obiektów restauracyjnych

Ogrzewanie sklepów

Promienniki do ogrzewania sklepów

Promienniki do saun

Specjalistyczne promienniki do saun oraz kabin Infra Red

Ogrzewanie hangarów

Promienniki do ogrzewania hangarów i stref obsługi lotniczej

Ogrzewanie kortów, stadionów i hal sportowych

Promienniki do ogrzewania obiektów sportowych

Suszenie, wygrzewanie w procesach technologicznych

Promienniki do nagrzewania suszenia w procesach technologicznych