Promienniki do saun i stref relaksu

Promienniki do sauny w ofercie TEO TERM

W ofercie posiadamy cztery rodzaje produktów które różną się technicznymi aspektami umożliwiającymi odpowiednie łatwe zastosowanie produktu: 

Promienniki do saun i stref relaksu

Promienniki RCAVIT

Promienniki do montażu naściennego w kabinach Infra Red

Promienniki do saun

Promienniki IRglass

Promienniki ze szkłem do montażu naściennego w kabinach Infra Red

Promienniki do saun i stref relaksu

Promienniki VELVET

Promienniki do montażu w ścianie kabiny Infra Red

Promienniki do saun i stref relaksu

Promienniki IRSpa

Promienniki mobilne - wirtualna kabina Infra Red

Promienniki do sauny w Twoim domu

Promienniki TERM2000 to specjalna grupa produktów przeznaczonych do terapii cieplnej. 

TERM2000®IRspa to własne uzdrowisko w domu. Dzięki przełomowej technologii oraz specjalnie dobranym parametrom promienników podczerwieni Ty i Twoja rodzina możecie poczuć się jak w najlepszym ośrodku odnowy biologicznej. Głęboko wnikające ciepło przyspiesza procesy metaboliczne i regeneracyjne. Dzięki czemu uzyskasz doskonałe efekty w wyszczuplaniu i pozbędziesz się cellulitu. IRspa to znakomita propozycja dla osób aktywnych, które podczas ćwiczeń nie chcą tracić czasu na rozgrzewkę. Przy zastosowaniu zestawu IRspa już po trzech minutach następuje spalanie kalorii. Promienie podczerwieni błyskawicznie rozgrzewają tkanki i mięśnie. Dzięki wbudowanemu statywowi IRspa może być przenoszona w dowolne miejsce, a jej smukła budowa nie ogranicza użytkowanej powierzchni. Nie wymaga też specjalnie przystosowanego pomieszczenia. Dlatego IRspa to idealne rozwiązanie dla osób chcących zapewnić sobie zdrowie i urodę w domowych warunkach. Jesteśmy pewni, że promienniki TERM2000®IRspa zapewnią relaks i odzyskanie sił witalnych, a przyjemne i kojące ciepło pozwoli na pozbycie się stresu dnia codziennego.

Kabiny INFRA RED / Sauny IR TERM 2000® z żarnikami VITAE

Do niedawna na detalicznym rynku krajowym i zagranicznym dostępne były wyłącznie kabiny Infra Red wykorzystujące promienniki średnio (IR-B) i długofalowe (IR-C) tzw. „nie świecące lub czarne”. Opracowanie i wdrożenie do produkcji unikalnych żarników VITAE, emitujących promieniowanie podczerwone w zakresie krótkofalowym IR-A, umożliwia dostarczanie leczniczego promieniowania cieplnego bezpośrednio do głębokich warstw podskórnych (do 5 mm). Podnosi to znacznie lecznicze walory stosowania kabin Infra Red.

Promienniki do saun – wiadomości ogólne

Słońce jest podstawowym źródłem promieniowania, na którego działanie są wystawione istoty ludzkie. Dotyczy to zarówno zawartego w świetle dziennym ultrafioletu (UV) jak i promieniowania IR. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat wpływu ciepła na ciało ludzkie ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania IR. Ponieważ długość fali rośnie od UV poprzez promieniowanie widzialne VIS (światło) aż do emisji IR, to wraz z tym wzrostem aktywność fotochemiczna maleje. W obszarze Infra Red głównym zjawiskiem do rozważań staje się skutek fotobiologiczny. Działanie biologiczne krótkofalowego promieniowania podczerwonego polega na ich wpływie cieplnym na tkanki, co ma bez wątpienia działanie wzmacniające i terapeutyczne. Zdolności ogrzewające krótkich fal IR ujawniają się dzięki głębokiemu ich przenikaniu do warstw skóry i przewodzącym właściwościom tkanek zawierających wodę.

 

Lampy VITAE w saunach na podczerwień a słońce

Słońce może być traktowane jako czarne ciało promieniujące (z temperaturą w różnych kolorach w zakresie 5900 – 6000 st. Kelvina). Teoretycznie czarne ciało jest źródłem emitującym energię promieniującą zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki.
Do celów praktycznych zakres długości fali promieniowania optycznego jest podzielony na 7 pasm zgodnie z normami CEI (Międzynarodowego Komitetu Elektryki).

W atmosferze całkowite promieniowanie słońca wynosi 1120W/m2. Promienie UV-C i IR-C są pochłaniane przez atmosferę. Ta stała wartość jest określana w ustalonych warunkach atmosferycznych: w tropiku, w południe, w punkcie ziemi na poziomie morza.
IR-A i IR-B zajmują z tego 450 – 500W/m2, co stanowi 45% mocy wyjściowej światła dziennego w warunkach określonych powyżej.
Wniosek –  400W/m2 jest to poziom natężenia napromieniowania podczerwonego rekomendowany przez firmę Philips.
Jest on zapewniony w kabinach IR TERM 2000® poprzez specjalne dobranie emiterów VITAE (tak aby doświadczyć optymalnej sesji ogrzewania ciała).

 

Optycznie skóra może być traktowana jako niejednorodne środowisko składające się z czterech warstw:

 1. warstwa zrogowaciała do 50 µm,
 2. warstwa naskórka 50 -150 µm,
 3. skóra właściwa do 3mm,
 4. warstwa podskórna od 3 mm.

Warstwy te posiadają różne współczynniki załamania i ułożenie składników pochłaniających (chromofory). Dlatego skóra ludzka posiada różne właściwości odbijania, transmitowania i rozpraszania zależnie od długości fali.

Poniżej przedstawia się schematyczne zobrazowanie warstw skóry i głębokości przenikania w funkcji długości fali.

Promienniki do saun i stref relaksu

IR-A docierają do warstw podskórnych (do 5mm) dlatego ciepło jest skupiane w większej dawce dając bardziej przyjemny sposób ogrzewania (bardziej rozproszone/rozległe i przyjemniejsze).

IR-B i IR-C są pochłaniane przez górne warstwy skóry. Ciepło skupione w mniejszej dawce prowadzi błyskawicznie do wyższej temperatury. Ponieważ nerwy czułe na ciepło są również zlokalizowane w górnej warstwie skóry, więc próg bólu będzie szybko osiągnięty. Krótko mówiąc IR-B i IR-C pozwalają na „ostrzeganie” sensorów reagujących na ból zlokalizowanych tuż pod warstwą naskórka tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia ciała poprzez promienie IR-A.

emitery VITAE promieniowanie IRA, IRB, IRC

 

Lampy VITAE zapewniają pełen rozkład w zakresie widma Infra Red, w tym IR-A, IR-B i IR-C (rysunek powyżej). Stwarzają optymalną równowagę na całej rozciągłości widma Infra Red łącząc dwie główne zalety:

 • delikatne przenikanie ciepła, poprzez dostarczanie porównywalnej do słońca ilości IR-A.
 • bezpieczeństwo dla ciała przy pięciokrotnie większej ilości IR-B i IR-C niż słońce, bez obawy przegrzania ciała.

Promienniki do saun – ciepło i jego efekt psychologiczny

Jest udowodnione, że temperatura ciała wpływa na szeroko pojętą aktywność umysłową i fizyczną. W tym przypadku promieniowanie infraRed służy jako regulator, który wpływa na ogólny poziom tej aktywności. Ta reakcja jest częściowo autonomiczna ale zależy także od sensorów zawartych w skórze, odpowiedzialnych za odczuwanie zimna, ciepła i bólu.
Ciepło jest wytwarzane w ludzkim ciele dzięki asymilacji pożywienia, ćwiczeniom mięśni i wszystkim życiowym procesom, które przyczyniają się do podstawowego metabolizmu.
Utrata ciepła z ciała następuje poprzez wypromieniowanie, przewodzenie, wyparowywanie wody przez skórę oraz system oddechowy.

Poziom równowagi między ciepłem wytwarzanym a traconym określa temperaturę ciała

Termoregulacja cieplna ciała – dla człowieka normalna temperatura ciała wynosi ok. 37st.C i waha się (0,5 – 0,7st.C) w zależności od warunków zewnętrznych.
Aby podtrzymać równowagę cieplną, dzięki reakcjom odruchowym ciało ludzkie podtrzymuje swoją temperaturę w granicach pewnego zamkniętego przedziału (bez względu na wahania temperatur).
Dorosły człowiek faktycznie produkuje 100W ciepła dzięki podstawowym procesom metabolicznym (bez żadnej aktywności). Ciepło to jest odprowadzane z ciała czterema sposobami:

 • wypromieniowanie (kiedy temperatura skóry jest większa niż temp. otoczenia),
 • konwekcja i przewodzenie,
 • pocenie,
 • oddychanie.

Termoregulacja cieplna podczas sesji w kabinie IR:
(temperatura w kabinie jest bliska 55 st.C, czyli jest wyższa od temperatury ciała).

 • temperatura ciała wolno rośnie (0,5 do 1,6°C) i zostaje zachwiana równowaga cieplna,
 • nadmiar nagromadzonego ciepła zostaje rozproszona wraz z poceniem się,
 • ciągłe dostarczanie ciepła wolno ogrzewa skórę a w rezultacie temp. ciała „przekracza” równowagę cieplną/

Aby zapewnić sobie jak największe korzyści z sesji w kabinie IR i utrzymać równowagę cieplną ciała zaleca się nie przekraczać 20 – 30 minut czasu trwania sesji.

Sauna fińska i kabina IR

Zarówno sauna fińska, jak i kabiny IR mają na celu podwyższenie temperatury ciała, ale różnymi metodami.

W saunie fińskiej utrzymywana jest temperatura 70 – 110°C przy względnej wilgotności ok. 15%. Ciepło jest dostarczane do ciała bezpośrednio przez długofalowe promieniowanie IR-C z nagrzanych ścian i kamieni oraz przez konwekcję z nagrzanego powietrza i przewodzenie z ciepłych siedzeń.

W kabinie IR utrzymywana jest docelowo temperatura 40- 55°C. Dostarczane ciepło pochodzi w fazie nagrzewania kabiny bezpośrednio ze źródła promieniowania IR (przez radiację) a dopiero później – przez ciepłe powietrze ogrzane promiennikami TERM2000.

Kabiny IR: długie fale i lampy VITAE

Istniejące kabiny IR nie są jednakowe, różnią się źródłem ciepła. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze źródła ciepła są:

 • rozszczepienie i rozkład IR-A, IR-B i IR-C
 • czas ogrzewania w kabinie
 • Lampy VITAE emitują pełne widmo IR, w tym zwłaszcza IR-A dostarczające bardziej promieniujące ciepło. W rezultacie zapewniają szybsze i bardziej komfortowe ogrzewanie.
 • Sauny i kabiny IR z promiennikami nieświecącymi emitują IR-B (w niewielkim procencie) oraz IR-C (głównie). Emisja ta jest bardziej konwekcyjna niż promieniująca a penetracja podczerwonego promienia cieplnego jest znikoma (do 0,15 mm).

Lampy VITAE są specjalistyczną gamą źródeł ogrzewania IR. Zapewniają one oczekiwany efekt  w kabinie Infra Red poprzez dostarczenie „chłodnego ciepła”.

Reasumując promienniki TERM2000 z emiterami Vitae to:

 • natychmiastowe źródło ciepła (żadne inne rozwiązanie IR nie ogrzeje tak szybko jak lampy  VITAE),
 • optymalny rozkład widma IR do stosowania w kabinie (temperatura 1750 st. Kelvina) daje  niski poziom oślepiającego blasku,
 • łagodny rozkład światła i ciepła w kabinie IR,
 • bezpieczne dla ciała źródło ogrzewania (tuba kwarcowa ma niskie ciśnienie wewnętrzne co zapobiega ryzyku eksplozji).

Lampy VITAE a bezpieczeństwo dla oczu

Lampy VITAE  zostały stworzone przez Philipsa w celu stosowania ich w saunach domowych i w kompleksach rekreacyjnych. Zastosowane parametry bezpieczeństwa miały na celu dobro ich użytkowników. 

Uwaga przy korzystaniu z kabin IR nie należy jednak:

 • długo wpatrywać się z bliskiej odległości w emiter,
 • przekraczać maksymalnego czasu sesji 20-30 minut.
Promienniki do saun i stref relaksu
Promienniki do saun i stref relaksu

Gwarancja na promienniki 36 miesięcy

Dla tego zastosowania gwarancja wynosi 3 lata włącznie z emiterem.